Cargill Maintenance Staff in Long An, Vietnam

Maintenance Staff

Cargill provides food, agriculture, financial and industrial products and services to the world. Together with farmers, customers, governments and communities, we help people thrive by applying our insights and over 150 years of experience. We have 150,000 employees in 70 countries who are committed to feeding the world in a responsible way, reducing environmental impact and improving the communities where we live and work.

Description

  • Trách nhiệm

  • Là người chịu trách nhiệm bảo trì máy móc thiết bị trong ca sản xuất.

  • Kết hợp bảo trì hành chánh kiểm tra tình trạng máy móc hàng ngày.

  • Xử lý các sự cố bất thường của máy (nghẽn lưới nghiền, rách lưới, nghẽn liệu ở vít tải, v.v…)

  • Ghi chép nhật ký bảo trì vào sổ.

  • Vệ sinh sạch sẽ khu vực sản xuất theo hướing dẫn vệ sinh

  • Cuối ca bàn giao, vệ sinh phòng ốc, thiết bị.

Qualifications

Yêu cầu năng lực

  • Trình độ trung cấp ngành cơ khí, điện hoặc có kinh nghiệm trong bảo trì máy móc thiết bị.

  • Có sức khỏe tốt, trung thực thất thà.

  • Có tinh thần kỷ luật và làm việc theo ca.

Job Maintenance and Reliability

Primary Location Vietnam-Long An

Schedule Full-time

Job Type Standard

Shift Day Job

Req ID: TAN00039