Cargill Customer Services Associate in Thu Dau Mot, Vietnam

Customer Services Associate

Cargill provides food, agriculture, financial and industrial products and services to the world. Together with farmers, customers, governments and communities, we help people thrive by applying our insights and over 150 years of experience. We have 150,000 employees in 70 countries who are committed to feeding the world in a responsible way, reducing environmental impact and improving the communities where we live and work.

Description

35% Dịch vụ khách hàng

- Giao tiếp với khách hàng qua điện thoại, email, cung cấp, xử lý, phản hồi các thông tin, yêu cầu của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ

- Tập hợp các thông tin khách hàng và chuyển cho Giám sát/Trưởng bộ phận và nhập vào hệ thống.

- Nắm bắt các vấn đề của khách hàng bằng cách đặt câu hỏi và đưa ra các giải pháp cơ bản từ các thông tin/nguồn lực sẵn có

- Phát triển và duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng bằng cách liên tục theo sát các yêu cầu về dịch vụ khách hàng.

- Phát triển mối quan hệ xây dựng và hợp tác trong công việc với đội nhóm và với các phòng ban khác

25% Tiếp nhận đơn hàng và xuất hóa đơn:

- Nhận đơn hàng từ khách hàng

- Nhập vào hệ thống, kiểm tra tồn kho và phản hồi cho khách hàng

- Xác nhận phục vụ với khách hàng

- Giải phóng các chuyến hàng trong thẩm quyền

30% Tham gia quy trình kiểm soát nội bộ

- Thực hiện công việc theo các quy trình xuất/nhập hàng chuẩn

- Kiểm soát cân xe: cân xe, kiểm soát trọng lượng vượt định mức và xin phê duyệt theo quy trình

- Sắp xếp các chứng từ bán hàng hằng ngày

10% Các công việc khác được giao:

- Đối chiếu tiền tới ngân hàng, thăm khách hàng

- Các công việc khác được phân côngils

Qualifications

  • Tốt nghiệp Đại Học

  • Có kinh nghiệm Dich vụ Khách hàng cho Công ty sản xuất là một lợi thế.

  • Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và đàm phán tốt.

  • Làm việc với áp lực cao.

  • Tuân thủ các quy định và nội quy Công ty

  • Kỹ năng làm việc đồng đội và thích ứng tốt.

  • Làm việc theo ca

Job Supply Chain Management

Primary Location Vietnam-57-Thu Dau Mot

Schedule Full-time

Job Type Standard

Shift Day Job

Req ID: THU00032