Cargill Warehouse Supervisor in Thu Dau Mot, Vietnam

Warehouse Supervisor

Cargill provides food, agriculture, financial and industrial products and services to the world. Together with farmers, customers, governments and communities, we help people thrive by applying our insights and over 150 years of experience. We have 150,000 employees in 70 countries who are committed to feeding the world in a responsible way, reducing environmental impact and improving the communities where we live and work.

Description

 • Quản lý xuất, nhập, tồn kho nguyên liệu và thành phẩm.

 • Quản lý hao hụt

 • Quản lý nhân viên, CNHĐ.

 • Lập KHSX.

 • Giám sát an toàn, an ninh.

Qualifications

 • Tốt nghiệp đại học (ưu tiên khối kinh tế).

 • Có kinh nghiệm quản lý kho.

 • Trung thực, chịu khó, làm việc chăm chỉ.

 • Sẵn sàng học hỏi hệ thống mới .

 • Có khả năng quản lý con người và giao tiếp với các phòng ban khác.

 • Tiếng Anh đọc viết trung bình.

 • Có khả năng chịu được áp lực cao.

 • Ưu tiên nam giới.

Job Operations

Primary Location Vietnam-57-Thu Dau Mot

Schedule Full-time

Job Type Standard

Shift Day Job

Req ID: THU00030